Free cookie consent management tool by TermsFeed

Laboratori

Des de 2019 contam amb un laboratori propi que ens permet oferir un servei més eficient i directe als nostres clients. Disposam de tècnics sanitaris i biòlegs per a la realització d'anàlisis físico químics i microbiològics d'aigües, aliments i superfícies.

També podem realitzar qualsevol tipus d'analítica que sigui necessari segons les circumstàncies del mercat o de l'estudi requerit.

Seguretat hídrica

Imagen Imagen móvil

Realitzam anàlisis per comprovar el compliment dels requisits exigits pel Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnics i sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament, tant per a l'aigua potable de consum humà com en els sistemes d'aigua osmotitzada.

Realitzam anàlisis per comprovar el compliment dels requisits exigits pel Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, així com la normativa autonòmica específica que sigui aplicable.

Realitzam anàlisis per comprovar el compliment dels requisits exigits pel Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, en funció de les instal·lacions existents (AFCH, ACS , piscines i spas, jacuzzis, sistema contra incendis o sistema de reg, per exemple).

Realitzam anàlisi de l'aigua residual per comprovar que els límits s'ajusten als valors màxims que figuren a les ordenances o reglaments municipals.

Realitzam la verificació o calibratge de fotòmetres i turbidímetres, d'acord amb patrons certificats per ENAC, per garantir que els equips de medició funcionen correctament dins del seu rang de mesura.

Seguretat alimentària

Imagen Verificació i calibració d'equips Imagen móvil Verificació i calibració d'equips

Els anàlisis realitzats en aliments permeten comprovar si els processos de manipulació i elaboració són correctes. El Reglament CE 2073/2005, relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris, estableix els paràmetres que ha de complir cada tipus d'aliment.

Mitjançant l'anàlisi realitzat a les superfícies de treball comprovarem que els processos de neteja i desinfecció s'apliquen adequadament.

Mitjançant el mostreig aleatori realitzat al personal manipulador, comprovarem si s'estan aplicant correctament els protocols de neteja i higiene personal en els processos de treball a cuina i restaurant.

Parlam?

T'explicarem tot el que podem fer per ajudar-te.