. D'aquesta forma tots els establiments han donat compliment a la llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, que obliga a definir una estratègia de circularitat a tots els establiments turístics de Balears.

'> . D'aquesta forma tots els establiments han donat compliment a la llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, que obliga a definir una estratègia de circularitat a tots els establiments turístics de Balears.

'>

Casos d'èxit

Te presentam alguns exemples de la nostra feina

Imagen Plans de circularitat per als establiments de Set Hotels Imagen móvil Plans de circularitat per als establiments de Set Hotels

Plans de circularitat per als establiments de Set Hotels

Durant l'any 2023 hem elaborat els plans de circularitat dels 8 establiments que gestiona Set Hotels a Menorca. D'aquesta forma tots els establiments han donat compliment a la llei 3/2022 de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears, que obliga a definir una estratègia de circularitat a tots els establiments turístics de Balears.

Compartir

Parlam?

T'explicarem tot el que podem fer per ajudar-te.